Asociația Producătorilor Tradiționali, Meșteșugari și Artizani Vâlcea

Asociația Producătorilor Tradiționali, Meșteșugari și Artizani Vâlcea este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. Este o organizație neguvernamentală și non-profit care activează în domeniul promovării produselor tradiționale în regiunea Olteniei. Asociația are ca scop susţinerea producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice precum și a meșteșugarilor în vederea asigurării calităţii. În același timp se ocupă și de organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni menite a reprezenta interesele producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice și a meșteșugarilor din aria geografică situată în judeţul Vâlcea și regiunile limitrofe.